Frame 1 (3)

Česká pošta Czech Point

Czech Point je českým státním projektem, prostřednictvím kterého mohou krajské úřady, obecní úřady s rozšířenou působností a jiné právnické osoby lidem vydávat výpisy z rejstříku trestů, katastru nemovitostí nebo z živnostenského rejstříku.

Služba Czech Point vznikla dvacátého druhého června roku 2005, přičemž hlavním propagátorem této služby byl toho času poslanec Ivan Langer. Naplno se síť Czech Point rozjela dvacátého druhé ledna roku 2008. Na pobočkách Czech Point mohou lidé tedy získat veškeré údaje, výpisy, opisy, které jsou uloženy v centrální veřejné evidenci a registru o jejich osobě, právech a majetku.

Pojďme se nyní podívat na všechny nabízené služby Czech Pointu, kterých se můžeme dovolat. V prvé řadě se jedná o výpis z katastru nemovitostí, přičemž o něj můžete požádat i anonymně. Dále se jedná o výpis s obchodního rejstříku, insolvenčního rejstříku a živnostenského rejstříku, přičemž opět o něj můžete požádat anonymně.

Dalším dokumentem je výpis z rejstříku trestů, který můžete potřebovat například při žádosti o zaměstnání. Dalším dokumentem je například výpis bodového hodnocení osoby, tedy kolik máte trestných bodů za prohřešky během řízení motorového vozidla.

Ladislav Janků