Frame 1 (3)

Hospodářská komora České republiky

Hospodářská komora České republiky je samosprávná organizace v České republice, která zastupuje podnikatelskou veřejnost (mimo lesnictví, potravinářství a zemědělství) a prosazuje její zájmy a potřeby.

Členové hospodářské komory mohou být jak právnické osoby, tak také fyzické osoby. Podnikatelská legislativa, která vlastně v samotném základu upravuje normy, podle kterých se hospodářská komora České republiky řídí, je tvořena dvěma složkami. Jedná se o složku oborovou a regionální. V jednotlivých regionech je zastupována celkově čtyřiceti jedna okresními a čtrnácti krajskými hospodářskými komorami.

Oborová složka je pak zastupována celkově osmdesáti pěti živnostenskými společenstvy. Hospodářská komora České republiky má své hlavní sídlo v Praze. Pokud jde o oblast lesnictví, potravinářství a zemědělství, tak ta je zastupována Agrární komorou České republiky. Společným orgánem těchto komor je Rozhodčí soud.

Pokud bychom se měli podívat na hlavní činnosti Hospodářské komory, tak se jedná například o šíření informací a znalostí o ekonomických podmínkách, hospodářství a právních předpisech, které se týkají hospodářských styků a podnikatelských aktivit spojených se zahraničím. Dále se jedná samozřejmě o vzdělávací činnosti, konzultační a poradenské služby v otázkách, které jsou spojené s podnikáním a spoustu dalších věcí.

Ladislav Janků