Frame 1 (3)

Hospodářská komora Brno

Regionální hospodářská komora Brno je samostatný právní subjekt v rámci sítí Hospodářských komor České republiky. Hospodářské komory slouží k podporování podnikatelských aktivit, k ochraně zájmů členských společností a k prosazování zájmů. Pokud bychom se měli podívat konkrétně na služby hospodářské komory v Brně, tak se jedná o vzdělávání, právní poradenství.

Dále finanční poradenství, pronájem vlastních prostor členským firmám, služby CzechPoint, celní poradenstvím a tak podobně. Pokud bychom se měli podívat do historie hospodářské komory Brno, tak bychom museli do roku 1850, kdy byla založena pod názvem Obchodní a živnostenská komora v Brně.

Tato původní komora pak byla ukončena prvního ledna roku 1949. V této době vlastnila celkově sedm budov v Brně. V dnešní době jsou ještě čtyři z nich ve vlastnictví státu.

K obnovení komorové činnosti v Brně došlo devátého desátý roku 1990, přičemž se otevřela Regionální kancelář Československá obchodní a průmyslová. Ke konečnému osamostatnění Obchodní a hospodářské komory v Brně došlo dvacátého devátého ledna roku 1993. Největšího počtu členů dosáhla komora v roce 2008, kdy jich bylo celkově sedm set tři.

Ladislav Janků