Frame 1 (3)

Jihočeská hospodářská komora

Jihočeská hospodářská komora je sdružením podnikatelů dle zákona o Agrární komoře České republiky a Hospodářské komoře České republiky. Jedná se  ve své podstatě o právnickou osobu, která je zapsána v obchodním rejstříku, přičemž její působení je nezávislé na státních orgánech, politických stranách a orgánech územní samosprávy.

Jihočeská hospodářská komora má své hlavní poslání v podpoře a rozvíjení podnikatelského prostředí a samozřejmě se také snaží prosazovat zájmy podnikatelů. Její nezastupitelné místo pak spočívá zejména v poskytování a shromažďování informací pro podnikatelské subjekty a v oblasti tvorby obchodní neformálních kontaktů.

Pokud bychom se měli podívat do historie Jihočeské hospodářské komory, tak bychom museli do roku 2001, kdy k prvnímu lednu došlo ke spojení hospodářských fungujících komor v Táboře, Strakonicích, Českém Krumlově a Českých Budějovicích.

Jihočeská hospodářská komora je rozdělena jak regionálně, tak také oborově, přičemž existují sdružení reality, sdružení dopravy, sdružení cestovního ruchu, sdružení územního rozvoje a sdružení stavebnictví. Jestliže se budete chtít podívat na nějaké detailnější informace o Jihočeské hospodářské komoře, o službách které poskytuje, mrknout na nějaké dokumenty, tak navštivte oficiální internetové stránky, které naleznete na internetové adrese jhk.cz.

Ladislav Janků