Frame 1 (3)

Rozhodčí soud při hospodářské komoře

Rozhodčí soud při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky je jediným stálým soudem, který má obecnou působnost na území České republiky.

Pokud bychom měli jít do historie, tak bychom museli do roku 1949, kdy byla založena Československá obchodní komora.

První změna přišla v roce 1980, kdy došlo k přejmenování na Rozhodčí soud při Československé obchodní a průmyslové komoře. Na dnešní označení došlo v roce 1995. Rozhodčí soud má své sídlo v Praze, přičemž za dobu svého působení tento soud rozhodl více než deset tisíc sporů.

V čele rozhodčího soudu stojí předsednictvo, které je jmenováno na tři roky hospodářskou a agrární komorou. Toto předsednictvo má pak za úkol zvolit místopředsedu a předsedu, kteří pak mohou jménem rozhodčího soudu jednat. Rozhodování sporů je řízeno procesními řády a statutem, které rozhodčí soud vydává.

V seznamu rozhodčího soudu se nachází přes tři sta rozhodců, mezi kterými jsou například advokáti, vysokoškolští učitelé a tak podobně. Veliký zlom pak přišel v roce 2005, kdy tato organizace dostala dokonce jako jediná na světě možnost a oprávnění rozhodovat takzvané doménové spory o domény .cz, .org, .com, .biz, .net a .eu.

Ladislav Janků