Frame 1 (3)

Stomatologie v Praze ― Nové přístupy v zubním lékařství

Stomatologie v Praze nabízí preventivní prohlídky, léčbu, rekonstrukci chybějících částí chrupu i široké spektrum kosmetických zákroků. Stomatologické kliniky v hlavním městě disponují odbornými týmy z oblasti praktického lékařství, dentální hygieny, protetiky a implantologie.

Stomatologie ― pár historických zajímavostí

Archeologické nálezy prokázaly, že se naši předci pomocí pazourkových štěpů, snažili odstranit bolavá místa již před mnoha tisíci lety. Egypťané, kteří jako první popsali příznaky paradentózy, i Sumerové věřili, že za problémy s kazy je odpovědný „zubní červ“.

První protézy a výplně

V Egyptě se nalezly protézy, které byly k čelisti upevněny zlatými drátky. I používání zubních výplní je doloženo již před několika tisíci lety, tou nejstarší byl včelí vosk. Amalgámové plomby přišly až s koncem 19. století. Kompozitní výplně jsou záležitostí 60. let 20. století a v 70. letech byly na trh poprvé uvedeny takzvané skloionomerní cementy, jejichž základem je křemičité sklo.

Stomatologie jako dynamický, rychle se vyvíjející obor

Zubní lékařství se za posledních 20 let neuvěřitelně posunulo. Nové materiály a metody přicházejí tak rychle, že lze jen těžko odhadnout, co se v oboru bude dít třeba za několik let. Jaké jsou tedy budoucí trendy v oboru péče o ústní dutinu?

Už žádné kazy z dětství

Kaz zůstává stále nejčastějším onemocněním, se kterým se zubní lékaři setkávají, přestože mu jde prevencí a životním stylem předcházet. Již staří Řekové dbali na ústní hygienu. A francouzský lékař, Pierre Fauchard, „otec stomatologie“, přednesl ve svých odborných knihách z 18. století hypotézu, že zubní kaz způsobuje hlavně přítomnost cukru ve stravě.

U dětí, které si ještě neosvojili správnou techniku čištění chrupu, lze kazivosti předejít preventivním ošetřením hůře přístupných míst (záhybů u stoliček). Potenciálně riziková místa se zapečetí pryskyřicí. Pryskyřice zabrání kontaktu plaku, který je příčinou zubního kazu, přímo se sklovinou.

Digitalizace, robotika a globalizace

Digitální technologie a nové materiály rychle pronikají i do stomatologie. Předpokládá se, že 3D tisk brzy zcela nahradí složitou práci zubních techniků. Postačí jen oskenovat místo zásahu a příslušná ordinace si bude moci objednat výrobu zubní náhrady z laboratoře kdekoliv na světě.

Metody plastické chirurgie

Plastická chirurgie už umožňuje i zakrytí odhalených krčků výplní nebo transplantaci štěpu z dásně. To už jsou opravdu složité zákroky a provádějí je jen specializovaná pracoviště.

Prevence především

Výše uvedené zákroky jsou cenově náročné. Náhrada celého chrupu se může mnohdy pohybovat v řádech statisíců korun. A proto je lepší problémům v dutině ústní předcházet. Netrpí-li člověk genetickým zatížením, například extrémně tenkou sklovinou, správnou péčí o chrup může pozitivně ovlivnit jeho stav, aby nemusel svého specialistu navštěvovat i v intervalech mezi preventivními prohlídkami.

Ne každý totiž bydlí v oblasti s dobře dostupnou péčí. V okrajových částech republiky je zubařů nedostatek, přestože se i v těchto místech stát pomocí podpor snaží zakládání nových ordinací zatraktivnit.

Stomatologie v budoucnosti ― více než léčba kosmetické a estetické úpravy

Příroda je proměnlivá a hravá a člověka z toho nevyjímá. Vývojové vady chrupu jsou časté a situaci komplikuje i fakt, že evolučně se čelist člověka, odvyklého žvýkání tuhé stravy, postupně zmenšuje. Oněch 32 zubů, kterými nás příroda obdařila, má čím dál větší problém se na vyhrazené místo směstnat. Proto jsou často poptávaný zejména kosmetické úpravy z oboru ortodoncie.

Zuby jsou důležitým určujícím rysem a jejich stav určuje nejen psychickou pohodu člověka, ale často rozhoduje i o společenském uplatnění a úspěchu. Zkrátka, tlak na dokonalý úsměv v každém věku, roste.

Ladislav Janků